Trwa ładowanie strony...

ROHiS - podsumowanie roku

Rok 2019 dobiegł szczęśliwie końca. Był on niezwykle bogaty w różnorodne przedsięwzięcia programowe i kształceniowe zrealizowane głównie w oparciu o dwa programy: chorągwiany projekt „Zachodniopomorskie Podwórka” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (hufcowy koordynator - pwd. Dorota Jeż) oraz Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

ROHiS jest formą wsparcia dla organizacji harcerskich, będących ważnym partnerem państwa w działaniach na rzecz rozwoju i wychowania młodych ludzi. Jednostki organizacyjne Hufca ZHP Sławno, korzystając z częściowego lub pełnego dofinansowania, wykonały w roku 2019 aż 22 projekty, które objęły łącznie 1368 osób - zuchów, harcerzy, instruktorów oraz dzieci i młodzież niezorganizowaną. Ich wspólnym celem było podniesienie jakości pracy gromad, drużyn i kręgów instruktorskich, uatrakcyjnienie oferty programowej, podniesienie kwalifikacji członków poprzez zdobywanie nowych uprawnień oraz stopni i sprawności, uzupełnienie elementów umundurowania, a także prezentacja dorobku harcerskiego w lokalnym środowisku. Do największych i najbardziej barwnych w swojej tematyce należały zadania związane z XII Zlotem Hufca pn. „Szlakiem regionów” i 22, Festiwalem Piosenki „Gama”, Harcerską Akcją Letnią przeprowadzoną na bazie hufca w Jarosławcu, zbiórką inaugurującą rok harcerski - „Harcerski Start 2019”, V Przeglądem Piosenki Religijnej, „Świętem Pieczonego Ziemniaka” ZD ZHP Gminy Postomino, akcją „Harcerskie Zaduszki - harcerze pamiętają” oraz cyklem form kształceniowych dla drużynowych i funkcyjnych podstawowych jednostek organizacyjnych. Równie ciekawymi były pojedyncze zbiórki gromad i drużyn - ich tematyka nawiązywała do aktualnie obchodzonych rocznic oraz wydarzeń. Zuchy i harcerze mieli okazję aktywnie uczestniczyć w warsztatach plastycznych, muzycznych, sportowych oraz typowo związanych z metodyką harcerską - w zajęciach z majsterki, samarytanki i pierwszej pomocy lub terenoznawstwa. Dzięki realizacji Programu oraz przy współpracy z Miastem Sławno udało się zaopatrzyć każdego członka w nowe plakietki identyfikujące przynależność do hufca i zakupić jednolite wierzchnie okrycia dla pocztów sztandarowych. Ubiegłoroczna edycja ROHiS-u, w czasie trwania której funkcję koordynatora pełnił hm. Jacek Błaszczyk, była nie tylko jednym ze źródeł dofinansowania działalności statutowej Hufca Sławno, ale także pozwoliła przygotować kadrę instruktorską do samodzielnego działania służącemu pozyskiwaniu środków oraz właściwego planowania i gospodarowania wydatkami.

hm. Jacek Błaszczyk

Wyświetlono: 258

Zobacz również

Adres

ul. Marie Curie-Skłodowskiej 9

76-100 Sławno

Kontakt

tel.: +48 (59) 810 30 51

e-mail: sekretariat@slawno.pl

Godziny otwarcia

w poniedziałki

od godz. 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku

od godz. 7:00 do 15:00

Statystyki

Odwiedziń ogółem: 310379

Gości obecnie: 1

Powrót do góry