Trwa ładowanie strony...

„ROHiS 2020 - nasze projekty”


„ROHiS 2020 - nasze projekty”

Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych również w roku 2020 niezwykle przyczynił się do wzbogacenia oferty programowej Hufca Sławno.

Korzystając ze środków finansowych pozyskanych z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego gromady, drużyny oraz zespoły instruktorskie zrealizowały trzydzieści projektów wychowawczych oraz praktyk edukacyjnych, w których uczestniczyło niemal ośmiuset zuchów, harcerzy i instruktorów. Tematyka przedsięwzięć była różnorodna i skupiała się przede wszystkim na wszechstronnym rozwoju najmłodszych członków naszej harcerskiej społeczności. Mimo wielu trudności i ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną udało się przeprowadzić zadania, które pozostawiły trwały ślad, dając wszystkim okazję nie tylko do wspaniałej zabawy, ale również możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i nowych umiejętności. Wykonawcami projektów były jednostki organizacyjne, które znalazły ciekawe pomysły na rozwinięcie i udoskonalenie form swojej rocznej pracy. Zakres wykonanych zadań został podzielony na kilka umownych obszarów. Jednym z nich była służba na rzecz pielęgnowania oraz upowszechniania tradycji patriotycznych i edukacji obywatelskiej, czyli przedsięwzięcia związane z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i II wojny światowej oraz rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także obchodami Dnia Papieskiego i Dnia Zadusznego. W polu działania „Patriotyzm i obywatelstwo” zorganizowano gry miejskie służące poznawaniu historii i współczesności stolicy naszego powiatu. Kolejny obszar to „Pierwsza pomoc” - w tym temacie i za sprawą Harcerskiej Brygady Ratowniczej wykonaliśmy cztery praktyki edukacyjne poświęcone nauce udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia na pojedynczej zbiórce, obozie, w domu oraz na ulicy. Jednak najliczniej obieranym kierunkiem działania gromad i drużyn korzystających z Programu była „Metodyka harcerska” - niemal połowa praktyk dotyczyła właśnie tej sfery. Zuchy i harcerze poznawali siebie i swoje słabości, uczyli się między innymi planowania pracy, współpracy, odpowiedzialności, kreatywności oraz pozyskiwali wiedzę i umiejętności przydatne w codziennym życiu. Dzięki właściwemu zaplanowaniu i wykonaniu zadań, mieli możliwość zdobycia wielu kolejnych zuchowych i harcerskich sprawności oraz stopni. Ostatnim obszarem, jaki przyjęto do zrealizowania podczas tegorocznej edycji programu wsparcia organizacji harcerskich była integracja środowiska Hufca ZHP Sławno i promowanie jego pozytywnego oddziaływania na lokalną społeczność. „Harcerskie ideały” pozwoliły zaprezentować osiągnięcia wielu jednostek posiadających bogaty dorobek i uhonorować osoby, które swoim nietuzinkowym podejściem do społecznej służby mogą być wzorem dla młodego pokolenia. ROHiS 2020”: trzydzieści ambitnych inicjatyw skierowanych do każdej z grup metodycznych ZHP i osób niezrzeszonych, ogromne zaangażowanie drużynowych - mimo bardzo trudnych uwarunkowań sanitarnych i okresowo wymaganej pracy w formie zdalnej - przyniósł wymierne efekty.

hm. Jacek Błaszczyk

Wyświetlono: 117

Facebook Twitter

Zobacz również

Powrót do góry