Trwa ładowanie strony...

Jubileusz IKS „Wiarusy”

Jubileusz IKS Wiarusy

28. sierpnia br. w Stanicy Harcerskiej Hufca ZHP Sławno w Jarosławcu obchodzono jubileusz 20-lecia powołania 2. Instruktorskiego Kręgu Seniora „Wiarusy” w Sławna.

W okolicznościowej zbiórce poprowadzonej przez komendantkę kręgu hm. Albinę Dykas - oprócz szanownych Jubilatów - udział wzięli także członkowie Komendy, instruktorzy 7. Kręgu „Sami Swoi” oraz reprezentanci Kręgu Seniora i Starszyzny „Małolaty” z Hufca ZHP Ziemi Słupskiej. Z okazji rocznicy utworzenia IKS swoje życzenia przesłała także komendantka Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP - druhna hm. Eliza Gilewska. Spotkanie rozpoczęto apelem, na którym odczytano rozkaz specjalny, w którym druhna Dykas zwróciła się między innymi do członków swojego Kręgu następującym słowami: „Druhny i Druhowie! Z ogromną przyjemnością i satysfakcją witam Was na okolicznościowej zbiórce Instruktorskiego Kręgu Seniora „Wiarusy”, który już od dwudziestu lat działa w strukturze Hufca ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie. Chociaż historia służby harcerskiej, a potem instruktorskiej wielu z Nas sięga znacznie dalej, to jednak od dwóch dekad tworzymy wspólnotę, która niemal każdego dnia daje wyraz swojej wierności harcerskim ideałom oraz hasłu „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Druhny i Druhowie, nie moglibyśmy świętować naszego jubileuszu, gdyby nie dwa główne filary skautingu i harcerstwa, na których opiera się działanie Kręgu. Pierwszy związany jest z przekazywaniem młodemu pokoleniu tradycji narodowych i wielkich ideałów, od ponad stu lat towarzyszącym Związkowi Harcerstwa Polskiego. Ale opieramy się również na drugim filarze harcerstwa - tym, który wynika z pragnienia przeżycia wielkiej przygody, pożytecznej zabawy, radości, umiejętności cieszenia się życiem. Nie moglibyśmy także świętować naszego dwudziestolecia, gdyby nie osoby, które przewodniczyły w tym czasie Kręgowi. Z harcerskim podziękowaniem i zawołaniem „Czuwaj!” zwracam się do druha hm. Kazimierza Windorspkiego, druhny hm. Zyty Prajsner oraz druhny hm. Anny Sułek. To dzięki Waszemu zaangażowaniu tak liczne i piękne harcerskie tradycje wciąż są z nami obecne, są nadal żywe. Z harcerskim pozdrowieniem „Czuwaj!” zwracam się również do Komendanta Hufca ZHP Sławno, jego zastępców i członków Komendy, a także do Komendanta i członków VII Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi” - to Wy jesteście dla Nas niewyczerpanym źródłem inspiracji, dając możliwość działania. Na koniec zwracam się do Was Druhny i Druhowie - członków Instruktorskiego Kręgu Seniora „Wiarusy” i dziękuję za Waszą oddaną służbę, za szacunek do tradycji oraz życie zgodne ze skautowymi wartościami. Z okazji jubileuszu życzę, aby na harcerskim szlaku zawsze towarzyszyła Wam radość, przyjaźń, braterstwo, dobroć, serdeczność oraz ciepło gorących serc”. Następnie, wspólnie z komendantem Hufca Sławno hm. Ryszardem Sobczakiem i przewodniczącą Kapituły Odznaczeń hm. Anną Cichawą uhonorowała członków Kręgu okolicznościowymi lilijkami harcerskim z liściem dębu - wspaniałej niespodzianki przygotowanej przez Krąg „Sami Swoi”. W czasie trwania zbiórki nie zabrakło czasu na wspomnienia, wspólne śpiewanie i przeglądanie całkiem pokaźnego zbioru kronik, a także czasu na spacery nad morzem i zajęcia artystyczne - ozdabiania znalezionych na plaży kamieni.. Jubilatom życzymy dalszych dekad sprawnego działania i wytrwałości w służbie instruktorskiej - 100 lat!

hm. Jacek Błaszczyk

Wyświetlono: 115

Facebook Twitter

Zobacz również

Powrót do góry