Trwa ładowanie strony...

Sesja Rady Miejskiej

Zawiadamiam, że  30.09.2019 (poniedziałek) o godz. 9:00  w  sali   konferencyjnej  (nr  32)   Urzędu  Miejskiego  w  Sławnie  odbędzie  się sesja  Rady  Miejskiej o następującej  tematyce:

1.    Sprawy regulaminowe.
2.    Trybuna obywatelska.
3.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmiany budżetu Miasta Sławno na 2019 rok,
b)    uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2019-2034,
c)    rozpatrzenia petycji dotyczącej potrzeby przeprowadzenia kapitalnego remontu stadionu miejskiego w Sławnie,
d)    zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta Sławno,
e)    określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
f)    zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/216/2009 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
g)    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 85 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 9 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Polanowskiej 41 na rzecz najemcy tego lokalu,
h)    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 85 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 3 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Polanowskiej 41 na rzecz najemcy tego lokalu,
i)    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 85 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Polanowskiej 41 na rzecz najemcy tego lokalu,
j)    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Grottgera 3 na rzecz najemcy tego lokalu.
4.    Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Sławnie.
5.    Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławno za I półrocze 2019r.  
6.    Wnioski radnych.
7.    Zamknięcie posiedzenia.           

                                                                

                                                                     ZAINTERESOWANYCH   ZAPRASZAMY   

                                             Przewodnicząca Rady

                                             Marzena Łużyńska

Podobne wydarzenia

Adres

ul. Marie Curie-Skłodowskiej 9

76-100 Sławno

Kontakt

tel.: +48 (59) 810 30 51

e-mail: sekretariat@slawno.pl

Godziny otwarcia

w poniedziałki

od godz. 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku

od godz. 7:00 do 15:00

Statystyki

Odwiedziń ogółem: 310318

Gości obecnie: 1

Powrót do góry