Trwa ładowanie strony...

centrala [1024x818]

 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

 

imię i nazwisko

pokój

telefon

Naczelnik

Łukasz Wasik

58a

59 810 00 10

 Przygotowanie i realizacja inwestycji miejskich

Marta Jacyno-Cukrowska

57

59 810 00 11

Gospodarka komunalna i zarządzania energią

Anna Szymaniak-Chwałko

57

59 810 00 11

Odpady komunalne

Tomasz Iwanicki

62

59 810 00 12

Utrzymanie dróg

Jacek Betowski

57

59 810 00 14

Ochrona środowiska

Piotr Sobiecki

62

59 810 00 15

Rozliczanie inwestycji i sprawozdawczość

Iwona Majewska

59

59 810 00 17

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Katarzyna Jeż

58

59 810 00 18

 

FAX

 

59 810 00 19

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

 

imię i nazwisko

pokój

telefon

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Barbara Kurpiel

18

59 810 00 20

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Joanna Dudko

18

59 810 00 21

Dowody Osobiste

Małgorzata Olejniczak

25

59 810 00 22

Ewidencja Ludności

Iwona Mołodzinowicz-Kupiec

26

59 810 00 23

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

 

imię i nazwisko

pokój

telefon

Naczelnik Wydziału

Szymon Koprowicz

42

59 810 00 30

Dzierżawa i sprzedaż działek

Dorota Matuszczak

40

59 810 00 31

Dzierżawa i użytkowanie wieczyste

Renata Janowska

40

59 810 00 32

Sprzedaż lokali

Kamil Tworek   

40

59 810 00 33

Zagospodarowanie przestrzenne

Adrian Gondek

41

59 810 00 34

Wydział Finansowo - Budżetowy

 

imię i nazwisko

pokój

telefon

Skarbnik

Danuta Borowska

39a

59 810 00 40

59 810 30 52

Zca. Skarbnika

Joanna Wardak

38

59 810 00 41

Płace

Elżbieta Kapralska

38

59 810 00 42

Księgowość, projekty

Agnieszka Stępień

38

59 810 00 43

Budżet

Renata Protasewicz

39

59 810 00 44

Faktury, VAT

Joanna Lachowicz

46

59 810 00 47

Rozliczanie opłat

Justyna Majtyka

45

59 810 00 46

Rozliczanie podatków

Agnieszka Bekalska

45

59 810 00 45

Naliczanie podatków

Tomasz Iwanicki

46

59 810 00 48

Rozliczenia opłat za odpady komunalne

Monika Jóźwiak 

39

59 810 00 49

 Wydział Spraw Społecznych i Edukacji

 

imię i nazwisko

pokój

telefon

Naczelnik

Marta Konfederak

31

59 810 00 50

Działalność gospodarcza, transport, kultura, sport, ochrona zabytków, POMERANUS

Magdalena Tęgosik-Gerlach

34

59 810 00 51

Prowadzenie kontroli spełniania obowiązku nauki, prowadzenie spraw nauczycieli

Daniel Wojniak

34

59 810 00 52

Organizacje pozarządowe, sprawy społeczne
i wojskowe

Monika Dąbrowska

34

59 810 00 53

Wydział Organizacyjny

 

imię i nazwisko

pokój

telefon

Naczelnik Wydziału

Margareta Sadowska

43a

59 810 00 63

Kadry

Iwona Zilm

44

59 810 00 64

Gospodarowanie obiektem, zaopatrzenie, archiwum

Elżbieta Ossowska

43

59 810 00 65

Informatyk, Administrator Systemów Informatycznych

Wojciech Skibiński

51

59 810 00 67

Serwis BIP

Michał Firlej

51

59 810 00 76

Poczta elektroniczna, ePuap, BHP

Sebastian Owięcki

43

59 810 00 68

Konserwator

Wojciech Borowski

 

59 810 00 70

Biuro Rady Miejskiej

Aleksandra Leśków

33

59 810 00 75

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marzena Łużyńska

33a

59 810 00 75

Samodzielne Stanowiska Pracy

 

imię i nazwisko

pokój

telefon

Promocja i współpraca zagraniczna

Rafał Szymczewski

53

59 810 00 80

Zamówienia publiczne i windykacja

Małgorzata Łasek

47

59 810 00 81

Sprawy obronne i zarządzanie kryzysowe

Tadeusz Szokalski

72

59 810 00 82

Radca Prawny

Danuta Kudźma

49

59 810 00 83

Radca Prawny

Maciej Jabłoński

49

59 810 00 84

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Stola

52

59 810 00 66

Audyt Wewnętrzny

Katarzyna Jakubowska

52

59 810 00 85

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uzależnienia i przemoc

Olga Sozańska

ul. Rapackiego 10

59 810 00 86

Powrót do góry