Trwa ładowanie strony...

Punkt Obsługi w Sprawach Ubezpieczeń Społecznych

W związku z obowiązującym stanem epidemii w Punkcie ZUS interesanci obsługiwani będą bezpośrednio w godzinach 08:00 - 13:00. Zachęcamy do załatwiania spraw drogą telefoniczną (wtorek: 7.30 - 15.00,  środa: 7.30 - 13.00)  – 59 810 00 90.

Dokumenty (koniecznie z numerem telefonu) należy  zostawiać w punkcie podawczym, zlokalizowanym na parterze Urzędu Miejskiego lub wrzucać bezpośrednio do urny przy głównym wejściu budynku. W punkcie podawczym dostępny będzie płyn do dezynfekcji rąk, a wszystkie osoby, które będą chciały bezpośrednio załatwić swoją sprawę będą miały mierzoną temperaturę bezdotykowym termometrem. Przypominamy również o obowiązku noszenia maseczek ochronnych oraz zachowaniu bezpiecznej odległości

URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE ul. Marie Curie-Skłodowskiej, 76-100 SŁAWNO, POKÓJ NR 66 TEL. 59 810 00 90

Godziny przyjęć wtorek: 7.30 - 15.00 środa: 7.30 - 13.00  

 Punkt Obsługi z zakresu ubezpieczeń społecznych załatwia interesantów w sprawach:

1/ udzielania informacji ubezpieczonym i płatnikom składek w zakresie:

a) warunków przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń przysługujących z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego i świadczeń zaopatrzeniowych;

b) trybu załatwiania wniosków o świadczenia emerytalno - rentowe;

c) zasad wypłaty zasiłku pogrzebowego;

d) miejsc przechowywania dokumentacji zlikwidowanych zakładów pracy,

2/ przyjmowania dokumentów i wniosków w sprawach dotyczących:

a) ustalania prawa do świadczeń realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

b) zmiany wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków i zasiłków, zgłoszenia członka rodziny świadczeniobiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z tego ubezpieczenia;

c) odwołań od decyzji wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

d) wypłaty świadczeń realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

e) członkostwa i przekazywania składek do otwartych funduszy emerytalnych;

f) wyrażania zgody na opłacanie składek po terminie na dobrowolne ubezpieczenia społeczne oraz udzielenia ulgi w sprawie należności;

g) wydawania zaświadczeń o nie zaleganiu w opłacaniu składek i okresie ubezpieczenia;

h) zwolnienia z obowiązku przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych poprzez teletransmisję danych;

i) danych zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego.

Powrót do góry