Trwa ładowanie strony...

Plaża miejska

W słoneczne dni miejska plaża cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i odwiedzających turystów. W 2017 roku oddano do użytku długo oczekiwaną inwestycję, która  powstała w centrum Sławna, na terenach rekreacyjnych przy stawach miejskich. Projekt budowy plaży miejskiej obejmował m.in. roboty ziemne – wykopy, odwodnienie, formowanie nasypów, plantowanie skarp i dna wykopów, zabezpieczenie brzegów stawu, utworzenie plaży, montaż fontanny pływającej, wykonanie trawników parkowych, sadzenie drzew liściastych i iglastych form piennych i naturalnych, budowę boiska do siatkówki plażowej 24 m x 12 m wraz z wyposażeniem, wykonanie nawierzchni  alejek żwirowych i z kostki brukowej klinkierowej, wykonanie oświetlenia terenu lampami parkowymi oraz inwentaryzację powykonawczą wykonanych prac. Wykonano także oczyszczenie zbiornika wodnego łącznie z usunięciem zalegających na dnie namułów. To miejsce uzupełniono piaskiem. W centralnym punkcie zbiornika wodnego zamontowana została fontanna służąca, poza efektami wizualnymi, wymuszeniu przepływu wody powierzchniowej dla naturalnego oczyszczania zbiornika. Obok górki saneczkowej wykonano miejsce na ognisko z elementów betonowych, z otaczającymi siedziskami. Wykonano także ogrodzenie terenu z bramą wjazdową i furtkami.

Powrót do góry