Trwa ładowanie strony...

Ceremoniał harcerski

22. listopada br. w Domu Harcerza odbyły się warsztaty dla drużynowych oraz funkcyjnych podstawowych jednostek organizacyjnych poświęcone dwóm istotnym kwestiom metodyki występującym w każdym z pionów – harcerskiemu ceremoniałowi (musztrze) oraz umundurowaniu członków ZHP. Zajęcia przeprowadzone zostały w oparciu o znowelizowane uchwałami Głównej Kwatery ZHP z października 2019 r. regulaminy mundurowy oraz musztry i ceremoniału.

Szkolenie poprowadzili: hm. Danuta Sikora – zastępca Komendanta Hufca ds. Kształcenia, pwd. Michał Fleran – tegoroczny absolwent chorągwianego Kursu Kadry Kształcącej „KADWA” oraz druhna Dorota Jeż i odkrywca Cyprian Roczeń – oboje zdobywający stopień przewodnika. Uczestnikom zadania zrealizowanego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 (NIW – ROHiS) zaproponowano między innymi następujące tematy zajęć: oznaczenie i umiejscowienie na mundurze elementów identyfikujących przynależność do ZHP i poszczególnych jednostek organizacyjnych, odznak związkowych, stopni, sprawności i funkcji, wzoru pasów oraz nakryć głowy, a także sposobów wiązania węzłów na sznurach funkcyjnych. Oprócz wykładów i prezentacji multimedialnej, funkcyjni mogli także wykorzystać zdobytą wiedzę w formie praktycznej. Drugim elementem niemal dwugodzinnych zajęć było przypomnienie podstawowych zasad musztry. W szkoleniu poprowadzonym przez druha Michała Flerana i członków 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” zajęto się tematami: wydawanie i wykonywanie komend, oddawanie honorów, meldowanie, chwyty sztandarem oraz musztra indywidualna i zespołowa. W projekcie szkoleniowym pn. „Ceremoniał harcerski” wzięło udział 37 harcerzy i instruktorów.

hm. Jacek Błaszczyk

Wyświetlono: 202

Zobacz również

Adres

ul. Marie Curie-Skłodowskiej 9

76-100 Sławno

Kontakt

tel.: +48 (59) 810 30 51

e-mail: sekretariat@slawno.pl

Godziny otwarcia

w poniedziałki

od godz. 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku

od godz. 7:00 do 15:00

Statystyki

Odwiedziń ogółem: 278428

Gości obecnie: 1

Powrót do góry