Trwa ładowanie strony...

Działamy zgodnie z oczekiwaniami rodziców! - rozmowa z burmistrzem Sławna

Zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami, Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna zwrócił się do rodziców uczniów szkół, przedszkoli i żłobka z indywidualnym zapytaniem w kwestii przyszłości sławieńskich szkół.

Łącznie wydano 1305 kart, z czego wróciło 914 (70%), w tym 810 kart ważnych, 104 nieważne. Karty nieważne to takie, w których brakowało przynajmniej jednej z informacji o: lokalizacji szkoły, danych osobowych bądź zgody na przetwarzanie danych. Z udzielonych odpowiedzi jasno wynika, że za siedzibą szkoły przy Placu Sportowym 1 opowiedziało się 43% badanych rodziców (346 głosów), za siedzibą szkoły przy Sempołowskiej - 35% (285 głosów), zaś za szkołą przy ul. Kossaka - 22% (179 głosów). O zmianach w miejskim systemie oświaty rozmawiamy z Krzysztofem Frankensteinem - burmistrzem Sławna.

Panie Burmistrzu, zgodnie z rządową reformą z dniem 31 sierpnia br. zostało wygaszone Gimnazjum nr 1 w Sławnie. Jak teraz będzie  wyglądał miejski system oświaty?

Tak jak wielokrotnie informowałem, po wygaszeniu Gimnazjum, na terenie Sławna będą funkcjonowały dwie ośmioletnie szkoły podstawowe. Aktualnie jest to SP nr 1 przy ul. Kossaka oraz SP nr 3 przy ul. Sempołowskiej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że przed reformą na terenie Sławna wspomniane szkoły podstawowe były sześcioletnie i stopniowo przejęły uczniów, którzy mieli  trafić do pierwszej i drugiej klasy Gimnazjum. Oznacza to, że cykl kształcenia w miejskim systemie oświaty skrócił się o rok, gdyż rocznik odpowiadający trzeciej klasie Gimnazjum na trwałe przeszedł na rzecz szkolnictwa średniego. Tak więc w miejskim systemie oświaty ubyło ponad 100 uczniów, co pociąga za sobą poważne zmniejszenie subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu państwa.


Czy zatem utworzenie trzeciej szkoły podstawowej jest możliwe?

Możliwe jest wszystko pod warunkiem, że są na to pieniądze. W naszym przypadku do całego systemu oświaty dopłacamy już około 8 mln zł ponad otrzymywaną z budżetu państwa subwencję. Są to potężne wydatki, które stopniowo zaczynają zagrażać bezpieczeństwu funkcjonowania miasta jako całości. To wrażliwy sektor tzw. wydatków bieżących, na pokrycie których nie można zaciągać kredytów, ani pokrywać ich dochodami pochodzącymi ze sprzedaży majątku. Utworzenie trzeciej szkoły publicznej to wzrost wydatków na oświatę o dobre 1,5 mln zł rocznie, na co nie ma pokrycia w dochodach bieżących. Musielibyśmy zrezygnować z wykonywania innych zadań np. całkowicie wyłączyć z działalności Ośrodek Sportu i Rekreacji, co dałoby oszczędności na poziomie około 1 mln zł. Do tego musielibyśmy jeszcze np. zrezygnować ze sprzątania miasta lub utrzymania miejskiej zieleni. Obawiam się jednak, że na takie rozwiązanie nie byłoby akceptacji społecznej. Utworzenie więc trzeciej szkoły podstawowej mogłoby być możliwe, ale wyłącznie jako szkoły niepublicznej tzw. społecznej.


W miesiącu sierpniu br. radni miejscy podjęli uchwałę o zamiarze likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 roku Szkoły Podstawowej nr 1, zlokalizowanej przy ul. Kossaka oraz uchwałę o utworzeniu Szkoły Podstawowej nr 2, która ma być zlokalizowana przy Placu Sportowym. Czym są spowodowane te  decyzje i czy były one konsultowane z rodzicami dzieci?

Rok temu, jeszcze w czasie toczącej się kampanii wyborczej do samorządu, uczciwie informowałem mieszkańców Sławna, że po wygaszeniu Gimnazjum, na terenie miasta z powodów demograficznych i ekonomicznych nie będzie możliwe utworzenie trzeciej szkoły podstawowej. Bardzo czytelnie podkreślałem, że w zaistniałej  sytuacji będą mogły być utrzymane wyłącznie dwie szkoły podstawowe, które wydłużą swój cykl kształcenia z sześciu do ośmiu lat. Mając jednak na względzie, że budynek  pogimnazjalny pozostaje niezagospodarowany, w swoim programie wyborczym wyraźnie zaznaczyłem, że o ostatecznej lokalizacji dwóch ośmioletnich szkół podstawowych zadecydują wyłącznie rodzice dzieci uczęszczających do wszystkich placówek oświatowych na terenie Sławna, za pomocą specjalnie przygotowanych do tego celu  zapytań. I tak też się stało. W ostatnich miesiącach rozesłaliśmy do wszystkich rodziców dzieci szkolnych, przedszkolnych i żłobkowych specjalne zapytanie, która lokalizacja szkoły jest dla ich dzieci najwłaściwsza. W wyniku badań okazało się, że największa ilość wskazań trafiła na szkołę przy Placu Sportowym oraz na szkołę przy ul. Sempołowskiej. Lokalizacja na ul. Kossaka cieszyła się najmniejszym zainteresowaniem, a na zapytanie odpowiedziało blisko 3/4 badanych.  Podjęte w miesiącu sierpniu uchwały wychodzą zatem naprzeciw zdecydowanej większości rodziców zamieszkałych na terenie Sławna.


Pojawiają się głosy ze strony opozycyjnych radnych, że nikt nie miał wglądu do przeprowadzonych badań i mogły one zostać sfałszowane?

Doprecyzowując, dwoje radnych próbuje torpedować to, co proponuję i na co przystała większość Rady Miejskiej. Sugerowanie możliwości fałszowania wyników jest w mojej ocenie obraźliwe, chciałoby się powiedzieć: po co?, w jakim celu? Do przeprowadzenia stosownych zapytań został powołany specjalny zespół składający się z pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Edukacji, z naczelnikiem tego Wydziału na czele. Osobiście na żadnym etapie nie ingerowałem w jego pracę. Zapytanie było skierowane do osób zainteresowanych tj. rodziców dzieci, a zdecydowana większość odpowiedzi wskazywała na lokalizację szkół w tych dwóch później proponowanych rejonizacjach. Faktem jest, że w ten sposób powstała baza, która zawiera dane osobowe dotyczące personaliów rodziców i nie każdy może mieć do niej wgląd.


Jak dalej będą przebiegały prace dotyczące planowanych zmian w miejskim systemie oświaty?

W najbliższych dniach zostanie zawarta umowa na opracowanie pełnej dokumentacji technicznej, celem dostosowania budynku Gimnazjum do potrzeb Szkoły Podstawowej nr 2, zgodnie z przyjętą rejonizacją. Na tej podstawie zostanie sporządzony szczegółowy kosztorys, co umożliwi zabezpieczenie odpowiedniej kwoty pieniędzy w budżecie miasta. Po uzyskaniu wszystkich pozwoleń budowlanych  zostanie ogłoszony przetarg i przystąpimy do wykonywania prac na obiekcie. W między czasie wszyscy rodzice ze Szkoły Podstawowej nr 1 zostaną poinformowani specjalnym pismem o planowanych zmianach. Pozytywną opinię będzie musiał również wydać właściwy Kurator Oświaty.


Czy da się to wszystko wykonać do 1 września 2020 roku?

Czasu faktycznie jest bardzo mało i przed nami pełne ręce roboty. Zrobimy jednak wszystko co w naszej mocy, żeby zdążyć na czas. Jeżeli jednak z bliżej nieokreślonych powodów proces ten będzie niemożliwy do wykonania, to cała operacja związana z rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w nowo tworzonej szkole nr 2 oraz proces likwidacji szkoły nr 1 zostanie przesunięty o rok. Na ten moment nie ma powodów, żeby się martwić.

Rafał Szymczewski

Wyświetlono: 231

Zobacz również

Adres

ul. Marie Curie-Skłodowskiej 9

76-100 Sławno

Kontakt

tel.: +48 (59) 810 30 51

e-mail: sekretariat@slawno.pl

Godziny otwarcia

w poniedziałki

od godz. 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku

od godz. 7:00 do 15:00

Statystyki

Odwiedziń ogółem: 240206

Gości obecnie: 1

Powrót do góry