Trwa ładowanie strony...

30.Zjazd Hufca ZHP Sławno

13. września 2019 r. w Domu Harcerza w Sławnie odbędzie się 30. Zjazd Hufca ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza.

Instruktorzy hufca z głosem decydującym spotkają się, by dokonać wyboru nowych władz – komendanta, członków komendy i Komisję Rewizyjną oraz podsumować czteroletnią kadencję ustępujących władz w skład, których wchodzą: hm. Barbara Sobczak – komendant hufca, hm. Danuta Sikora – zastępca ds. programu, hm. Ryszard Sobczak – zastępca ds. kształcenia, hm. Jacek Błaszczyk – szef biura, dh. Dorota Jeż – skarbnik hufca, a także hm. Halina Stasiak – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, hm. Maria Szewczyk – sekretarz KR i phm. Zofia Michałowska – członek KR. Hufiec im. WOP jest jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Sławnie, która swoim zasięgiem obejmuje teren miasta Sławno i Darłowo oraz gminy Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno. Należy do grona 12 hufców działających na terenie województwa Zachodniopomorskiego, skupionych w Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP w Szczecinie. Obecnie zrzesza blisko trzystu zuchów, harcerzy, wędrowników, instruktorów oraz harcerskich seniorów, działających w 14 podstawowych jednostkach organizacyjnych, 4 związkach drużyn i 2 kręgach instruktorskich. Hufiec ZHP Sławno jest ważną, otwartą na współpracę i najliczniejszą organizacją społeczną w naszym powiecie, która wypełnia zadania o różnym charakterze, adresowane zarówno do harcerzy, jak i do młodzieży niezrzeszonej w ZHP. Podejmuje działania związane z edukacją, kulturą fizyczną, turystyką i sportem, popularyzowaniem idei demokracji, odpowiedzialności obywatelskiej i świadomości narodowej, wychowaniem patriotycznym, przeciwdziałaniem patologiom społecznym przez rozwijanie zainteresowań. Wierzymy, że 30. Zjazd Hufca ZHP im. WOP podsumowując dotychczasową czteroletnią działalność, pomoże wypracować nowe rozwiązania, służące polepszeniu pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży powiatu sławieńskiego, co spowoduje dalszy wszechstronny rozwój bogatego w tradycje i osiągnięcia Hufca oraz Związku Harcerstwa Polskiego.

hm. Jacek Błaszczyk

Wyświetlono: 212

Zobacz również

Adres

ul. Marie Curie-Skłodowskiej 9

76-100 Sławno

Kontakt

tel.: +48 (59) 810 30 51

e-mail: sekretariat@slawno.pl

Godziny otwarcia

w poniedziałki

od godz. 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku

od godz. 7:00 do 15:00

Statystyki

Odwiedziń ogółem: 112058

Gości obecnie: 2

Powrót do góry