Trwa ładowanie strony...

Sławieńskie placówki oświatowe wznowią działalność 25 maja 2020 roku

Sławieńskie placówki oświatowe wznowią działalność z dniem 25 maja 2020 roku.

Z końcem kwietnia premier Matusz Morawiecki przedstawił plan zdejmowania obostrzeń wprowadzonych w kraju z powodu pandemii koronawirusa. Mówił m.in. o otwarciu żłobków i przedszkoli od 6 maja 2020 roku. Realizacją tego zadania miały się zająć samorządy.

Burmistrz Miasta Sławno, w porozumieniu z dyrektorami miejskich placówek, przeanalizował możliwość otwarcia żłobka i przedszkoli w pierwotnym terminie lecz był on nierealny. Powodem takiej decyzji była mała ilość czasu do przygotowania placówek w niezbędny sprzęt ochronny oraz niewielkie zainteresowanie rodziców.  Po zdalnej analizie informacji, wstępne zainteresowanie rodziców, aby oddać dziecko do przedszkola/żłobka wynosiło niecałe 20%, a większość z tych zainteresowanych nie było z grupy zawodów, wskazanych przez ministerstwo, mających pierwszeństwo w przyjęciu do tych placówek.

Po kolejnych konsultacjach oraz analizie możliwości organizacji opieki nad dziećmi z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w poszczególnych placówkach, po rozmowach z dyrektorami jednostek oświatowych, Burmistrz Miasta Sławno podjął decyzję o otwarciu od dnia 25 maja przedszkoli i żłobka z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

Przez ostatnie dwa tygodnie sławieńskie przedszkola i  żłobek intensywnie przygotowywały się na ponowne otwarcie. Placówki musiały dostosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Z sal, w których będą przebywać dzieci, usunięto dywany oraz wszelkie zabawki i sprzęty, których nie można skutecznie wyprać bądź zdezynfekować. Aby placówki mogły zostać otwarte zakupione zostały środki dezynfekujące i odkażające. Pracownicy zostali zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki jednorazowe oaz fartuchy ochronne.

Przedszkola i żłobek

Pracę w przedszkolach, zaplanowano tak, by poszczególne grupy przedszkolaków nie spotykały się ze sobą, a personel pomocniczy i kuchenny nie miał żadnego bezpośredniego kontaktu z dziećmi.  Rodzice, którzy zadeklarowali wolę oddania dziecka pod opiekę placówek zostali poinformowani przez pracowników o zasadach higieny i bezpieczeństwa. Do przedszkoli i żłobka można przyprowadzać jedynie zdrowe dzieci. W placówce należy też przekazywać wszelkie informacje o aktualnym stanie zdrowia dziecka. Jeśli ma ono jakiekolwiek objawy infekcji powinno pozostać w domu. Dzieci nie mogą przynosić swoich zabawek.

Szkoły podstawowe

Obecnie szkoły funkcjonują w ograniczonym zakresie. Uczniowie mają zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od 18 maja w sławieńskich szkołach podstawowych prowadzone są zajęcia rewalidacyjne dla uczniów, których rodzice zgłosili chęć uczestnictwa w tych zajęciach. Od 25 maja w szkołach odbywać się będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla klas I-III oraz konsultacje dla uczniów klas ósmych. Natomiast od 01 czerwca z konsultacji będą mogli skorzystać uczniowie z pozostałych klas szkół podstawowych. Konsultacje mają charakter dobrowolny - uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału, rozmowy z nauczycielem, czy poprawy oceny na potrzebę klasyfikacji.

Wyświetlono: 235

Zobacz również

Adres

ul. Marie Curie-Skłodowskiej 9

76-100 Sławno

Kontakt

tel.: +48 (59) 810 30 51

e-mail: sekretariat@slawno.pl

Godziny otwarcia

w poniedziałki

od godz. 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku

od godz. 7:00 do 15:00

Statystyki

Odwiedziń ogółem: 237194

Gości obecnie: 3

Powrót do góry