Trwa ładowanie strony...

Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Sławno informuje, że w dniu 13 maja 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Sławnie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci  ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Razem”, 76-100 Sławno, ul. Mielczarskiego 1 na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia pt. „To moje miejsce”.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) uznając celowość realizacji zadania publicznego, Burmistrz Miasta Sławno zamierza zlecić Stowarzyszeniu Rodziców  i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Razem”, 76-100 Sławno,
ul. Mielczarskiego 1, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację wyżej wymienionego zadania publicznego pt. „To moje miejsce”.

Oferta złożona przez oferenta spełnia warunki określone w art. 19a ust.1 powołanej wyżej ustawy. W związku z powyższym zgodnie z art. 19a ust.3 cytowanej ustawy zamieszczam złożoną ofertę na okres 7 dni roboczych tj. od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 26 maja 2020 r.

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sławnie,

2)      na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławnie,

3)      na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sławnie.

Każdemu w terminie 7 dni roboczych od dnia zamieszczenia niniejszej oferty przysługuje prawo zgłaszania uwag dotyczących tej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej z dopiskiem „Uwagi” w terminie do dnia
26 maja 2020 r. do godz.14:30 w następujący sposób:

- za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno – o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego w Sławnie,

- drogą elektroniczną na adres e-mail: monika.dabrowska@slawno.pl

Wyświetlono: 104

Zobacz również

Adres

ul. Marie Curie-Skłodowskiej 9

76-100 Sławno

Kontakt

tel.: +48 (59) 810 30 51

e-mail: sekretariat@slawno.pl

Godziny otwarcia

w poniedziałki

od godz. 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku

od godz. 7:00 do 15:00

Statystyki

Odwiedziń ogółem: 237191

Gości obecnie: 3

Powrót do góry