Trwa ładowanie strony...

Punkt Obsługi w Sprawach Ubezpieczeń Społecznych

URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE
ul. Marie Curie-Skłodowskiej, 76-100 SŁAWNO
POKÓJ NR 66 TEL. 59 810 00 90
Godziny przyjęć wtorek: 7.30 - 15.00 środa: 7.30 - 13.00  

 Punkt Obsługi z zakresu ubezpieczeń społecznych załatwia interesantów w sprawach:

1/ udzielania informacji ubezpieczonym i płatnikom składek w zakresie:

a) warunków przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń przysługujących z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego i świadczeń zaopatrzeniowych;

b) trybu załatwiania wniosków o świadczenia emerytalno - rentowe;

c) zasad wypłaty zasiłku pogrzebowego;

d) miejsc przechowywania dokumentacji zlikwidowanych zakładów pracy,

2/ przyjmowania dokumentów i wniosków w sprawach dotyczących:

a) ustalania prawa do świadczeń realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

b) zmiany wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków i zasiłków, zgłoszenia członka rodziny świadczeniobiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z tego ubezpieczenia;

c) odwołań od decyzji wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

d) wypłaty świadczeń realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

e) członkostwa i przekazywania składek do otwartych funduszy emerytalnych;

f) wyrażania zgody na opłacanie składek po terminie na dobrowolne ubezpieczenia społeczne oraz udzielenia ulgi w sprawie należności;

g) wydawania zaświadczeń o nie zaleganiu w opłacaniu składek i okresie ubezpieczenia;

h) zwolnienia z obowiązku przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych poprzez teletransmisję danych;

i) danych zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego.

Adres

ul. Marie Curie-Skłodowskiej 9

76-100 Sławno

Kontakt

tel.: +48 (59) 810 30 51

e-mail: sekretariat@slawno.pl

Godziny otwarcia

w poniedziałki

od godz. 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku

od godz. 7:00 do 15:00

Statystyki

Odwiedziń ogółem: 16232

Gości obecnie: 2

Powrót do góry