Trwa ładowanie strony...

śmieci [908x995]

Zgodnie z nowelizacją tak zwanej ustawy śmieciowej Rada Miejska w Sławnie wprowadziła ważne zmiany w  systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta, które będą obowiązywać od 01 marca 2020 roku.

Znowelizowana ustawa wprowadza obowiązkową segregację śmieci, zatem wszyscy mieszkańcy powinni segregować. Dotychczas osoby, które deklarowały, że nie segregują odpadów  płaciły wyższe opłaty. Zgodnie z ustawą, jeżeli właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać śmieci, to firmy odbierające odpady przyjmą je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomią o tym fakcie władze gminy. To będzie równoznaczne z naliczeniem wyższych opłat.

Dotychczas mieszkańcy Sławna płacili 6,70 zł miesięcznie od 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości jeżeli odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 7,00zł od 1m3  zużytej wody z danej nieruchomości jeżeli odpady nie były zbierane w sposób selektywny. Po zmianach podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 9,50 zł miesięcznie od 1m3 zużytej wody. W przypadku kiedy stwierdzone zostanie nieselektywne segregowanie odpadów, opłata ta wynosić będzie 19,00 zł miesięcznie od 1m3 zużytej wody. Zgodnie z nowymi przepisami, wysokość stawki za odpady niesegregowane  powinna być nie niższa niż dwukrotna wysokość i nie wyższa niż czterokrotna wysokość stawki podstawowej.

JAK SEGREGOWAĆ?

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia i przekazywania podmiotowi odbierającemu odpady komunalne w oddzielnych pojemnikach lub workach następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) papier – pojemnik/worek niebieski -  odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
2) szkło – pojemnik/worek zielony -  odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła;
3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – pojemnik/worek żółty - odpady z metali oraz odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
4) bioodpady – pojemnik/worek brązowy -  odpady kuchenne, resztki jedzenia, resztki z owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek itp.;
5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemnik/worek czarny lub szary -  frakcja występująca przy prawidłowej selektywnej zbiórce tzn. odpady resztkowe, pozostałości po segregacji lub odpady odebrane od właścicieli nieruchomości w przypadku nieprawidłowej selekcji odpadów, z wyłączeniem materiałów niebezpiecznych, materiałów budowlanych, baterii, leków, sprzętu AGD czy odpadów wielkogabarytowych.

Odpady problemowe – baterie, leki, gruz, sprzęt AGD, odpady wielkogabarytowe czy zużyte opony można oddać, zgodnie z regulaminem, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się przy ul. Polanowskiej 43 w Sławnie.

ZNIŻKI ZA PRZYDOMOWE KOMPOSTOWNIKI

Nowe przepisy przewidują także, że opłaty śmieciowe będą niższe dla tych mieszkańców, którzy mają przydomowe kompostowniki, czyli zagospodarowują sami część produkowanych przez siebie odpadów. Stawka 8,50 zł za 1m3  zużytej wody obowiązywać będzie dla odpadów zbieranych w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów.  Jeżeli okaże się, że mimo deklaracji mieszkaniec nie kompostuje odpadów, straci on upust w opłacie śmieciowej.

Więcej informacji na stronie www.czyste.slawno.pl

AKTY PRAWNE I DOKUMENTY

plakat [5664x8100]

Adres

ul. Marie Curie-Skłodowskiej 9

76-100 Sławno

Kontakt

tel.: +48 (59) 810 30 51

e-mail: sekretariat@slawno.pl

Godziny otwarcia

w poniedziałki

od godz. 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku

od godz. 7:00 do 15:00

Statystyki

Odwiedziń ogółem: 133630

Gości obecnie: 1

Powrót do góry